עמוד:66

ב . צריכה ביתית ( עמודים 104-103 בחוברת לתלמיד ) ביחידה זו התלמידים מתנסים בעצמם בתהליך שלם של חקר נתונים בנושא צריכת מים . עמוד 103 בעמוד זה מוצגים נתונים כלליים על צריכת המים הביתית המשמשים מוטיבציה לעיסוק בנושא . הנתונים מוצגים בדיאגרמת עמודות ( ייצוג שנלמד בשנים קודמות ) המתארת את כמות המים הממוצעת בליטרים שאדם אחד צורך ביום אחד בשימושים השונים . כדי להבין את הדיאגרמה באופן טוב יותר אפשר לקחת את אחת העמודות ולדון עם התלמידים במשמעות שלה ודרך בנייתה . דיון זה מאפשר לקשר נושא זה לנושא הממוצע שנלמד בפרק הקודם . לדוגמה , אם מתבוננים בעמודה שכותרתה בכיור האמבטיה , אפשר לשאול שאלות כגון : מהי הכמות הממוצעת ? מהי כמות זו בליטרים ? מה אפשר למלא בכמות זו ? למשל : כמה מכלי חלב שתכולתם ליטר אחד שווים לכמות הנתונה ? כיצד מצאו את הממוצע ? זו יכולה להיות הזדמנות לחזור על משמעות הממוצע : הממוצע אינו ערכו של כל אחד מהנתונים , אלא נמצא בטווח הנתונים . עובדה זו חשובה , שכן המשמעות היא שייתכן שיש אנשים שמשתמשים בכמות הרבה יותר גדולה של מים לצורך מסוים ואחרים שמשתמשים בכמות קטנה , ולכן יש טעם בחקירה האישית . עמוד 104 מהנתונים הארציים הכלליים על צריכת המים עוברים לנתונים אישיים של צריכת המים בבתיהם של התלמידים . הם מתבקשים לבצע בקבוצות תהליך שלם של חקר בנושא זה הכולל את השלבים האלה : ניסוח שאלת מחקר העלאת השערות לגבי תוצאות המחקר איסוף נתונים וארגונם ניתוח הנתונים הסקת מסקנות . התלמידים כבר התנסו בתהליך החקר בכיתות ב - ' ד , ' כך שאין זו הפעם הראשונה שהם עוסקים בתהליך זה . ואולם הפעם הם נדרשים להחליט על כל השלבים בעצמם , ושאלת המחקר שממנה מתחילים ניתנת אף היא לבחירתם במסגרת הנושא הכללי של צריכת המים הביתית . כדי לסייע לתלמידים בהעלאת שאלות אפשריות למחקר אפשר להפנות אותם לשימושים השונים במים המופיעים בדיאגרמה שבעמוד 103 ולהציע להתמקד באחד השימושים האלה . בניסוח שאלת המחקר ( משימה 5 בעמוד ( 104 חשוב שהתלמידים ינסחו שאלה שאפשר לבדוק אותה . לפיכך ההחלטה הנוגעת לבחירת שאלת המחקר בקבוצה צריכה לבוא בד בבד עם דרך איסוף הנתונים . לדוגמה , הקבוצה רוצה לחקור את השאלה הזאת : מהו מספר כוסות המים הממוצע שכל אחד מבני המשפחה שותה ביום אחד ? הקבוצה צריכה לחשוב אם נתון זה ניתן לבדיקה וכיצד . אחת הדרכים לבדוק זאת היא לבקש מכל אחד מבני המשפחה שבכל פעם שהוא שותה מים במשך היום ירשום כמה כוסות מים הוא שתה . בסוף כל יום מחשבים את מספר הכוסות הממוצע ששתה כל אחד מבני המשפחה . צריך גם להחליט במשך כמה ימים אוספים את הנתון שעליו החליטו - שבוע , חודש וכדומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר