עמוד:62

סעיף ה : לצורך ההשערה ניתן לערוך דיאגרמת עמודות שבה אפשר לראות באופן בולט שהממוצע יגדל וכל שאר הנתונים יהיו מתחת לממוצע . סעיף ז : כדי שרוב התלמידים יהיו מתחת לזמן הממוצע צריך להיות גורם אחד בעל משך זמן כפול ממשך הזמן של שאר הילדים . פעילות 7 חמשת הילדים הביאו יחד 5 ) 75 ש ( 15 שקלים . בסעיף א אפשר להסביר תשובה על ידי הבאת דוגמה מתאימה לשאלה . כן , ייתכן שילד אחד הביא 15 שקלים , לדוגמה : . 13 , 14 , 15 , 16 , 17 כן , כי אם כל ילד הביא 15 שקלים , הממוצע היה . 15 לא ייתכן . אם ארבעה ילדים הביאו 15 שקלים כל אחד - הממוצע היה 15 שקלים . אם ילד נוסף הביא סכום אחר - הממוצע השתנה ( היה שונה מ . ( 15– סעיף ב : לא ייתכן , כי הסכום הכולל שהביאו הילדים היה 75 שקלים . סעיף ג : כן , אם שאר הילדים הביאו יחד 75 שקלים . כן , ייתכן למשל שילד אחד הביא 75 שקלים וארבעת האחרים לא הביאו כסף כלל . סעיף ד : ייתכן , ניתן לראות בדוגמה של סעיף ג . סעיף ה : לא ייתכן . אם כל אחד הביא בדיוק 15 שקלים , הממוצע היה . 15 אם כולם הביאו סכום גדול יותר , הממוצע היה גדול יותר . סעיף ו : ייתכן , אפשר לראות דוגמה בסעיף ג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר