עמוד:61

ייתכן שיהיו תלמידים שיטעו ויציעו לחבר את ממוצעי הגילים של הילדים בדירות השונות ( 6 + 9 + 17 + 6 = 38 ) ולחלק ב . 4– הדיון : הממוצע לא ישתנה אם נוסיף דירה שאין בה ילדים . בדיון יש לעמוד על ההבדל בין נתון 0 הנכלל בחישוב הממוצע לבין דירה שאין בה ילדים ואינה נכללת בחישוב הממוצע . בסעיף ב מספר הילדים הממוצע לדירה הוא . ( 4 + 0 + 3 + 1 + 2 ) : 5 = 2 חשוב להדגיש לתלמידים שכאן יש להביא בחשבון את דירה מספר . 2 מספר הילדים בדירה זו הוא . 0 דירה שאין בה ילדים מורידה את הממוצע , כי נתון זה ( 0 ) נכלל בחישוב הכללי של הממוצע . בסעיף ג הגיל הממוצע הגדול ביותר של הילדים הוא בדירה - 4 ממוצע . 17 ייתכן שהתלמידים יתייחסו למספר הילדים בכל דירה ולא לגיל הממוצע שלהם או לסכום הגילים של הילדים בכל דירה . חשוב לשים לב שממוצע הגילים בדירה 2 הוא . 0 בסעיף ד יש להביא בחשבון גם את מספר המכוניות בדירה מספר 2 ובדירה מספר 0 ) 5 מכוניות , ( ולכן יש לחלק את הסכום ב , 5– כלומר . ( 1 + 0 + 2 + 2 + 0 ) : 5 = 1 עמודים 96-95 פעילות 5 בפעילות זו עוסקים בחישוב ממוצע במצבים שונים וכן בשימוש בממוצע למציאת נתונים נוספים . בסעיף א התלמידים צריכים לחשב את מספר הממתקים הממוצע לכל ילד : . ( 5 + 7 + 18 ) : 3 = 10 כל ילד קיבל 10 ממתקים בממוצע . בסעיף ב אין צורך לחשב ממוצע , אלא להתאים תרגיל חילוק , 30 : 5 כלומר , כל ילד קיבל 6 ממתקים , ולכן התשובה : חיים קיבל 6 ממתקים . בסעיף ג התלמידים נדרשים לחשב ממוצע : ידוע סכום הממתקים ומספר הילדים , ולכן כל ילד קיבל 6 ממתקים בממוצע . ( 30 : 5 ) בסעיף ד התלמידים עושים פעולה הפוכה : ידוע הממוצע ומספר הילדים וצריך לחשב את כמות הממתקים הכללית : 6 = 30 ש . 5 תשובה : כולם קיבלו 30 ממתקים בסך הכול . בסעיף ה יש לחשב את מספר הילדים הכללי , כשנתון מספר הממתקים לכל ילד ומספר הממתקים הכולל . כדי לחשב את מספר הילדים בקבוצה יש לחלק את כמות הממתקים הכללית בממוצע הממתקים לכל ילד : 12 : 6 = 2 או לפתור משוואה : = 12 ש . 6 תשובה : בקבוצה יש שני ילדים . בסעיף ו 100 ילדים קיבלו כל אחד ממתק אחד בממוצע , ולכן בסך הכול קיבלו 100 ממתקים 100 = 100 ) ש . ( 1 פעילות 6 בפעילות זו רצוי לבקש מהתלמידים לנסות לענות על השאלות לפני שהם מבצעים חישובים מדויקים . כל השאלות בפעילות זו מתבססות על תכונות הממוצע שנלמדו קודם . סעיף א : לא ייתכן שהממוצע יהיה 15 דקות , כי הממוצע צריך להיות בין המספר הגדול ביותר למספר הקטן ביותר . סעיף ב : לא ייתכן שזמן ההגעה של התלמידים יהיה גדול מהממוצע , כי זמני ההגעה של התלמידים צריכים להיות מעל לממוצע ומתחת לממוצע באותה מידה . סעיף ג : כדי לשער מהו זמן ממוצע ניתן להיעזר במודל של דיאגרמת עמודות . סעיף ד : לאחר הצטרפותו של גל יגדל הממוצע , כי סכום הזמנים של כל הילדים יגדל באופן משמעותי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר