עמוד:60

ד . בעיות מילוליות ( עמודים 96-92 בחוברת לתלמיד ) בעמודים אלה מובאות לראשונה בעיות מילוליות שיש בהן למעשה יישום של הרעיונות המתמטיים של מושג הממוצע . השימוש החשוב ביותר של הממוצע הוא לייצוג קבוצת מספרים . בבעיות מוצגים מצבים שונים מן המציאות שבהם יש אוסף מספרים ומחפשים מספר אחד שייצג אותם . מספר כזה הוא לפעמים הממוצע של המספרים ולפעמים מספר אחר , לפי המטרה והנסיבות . גם לפתרון הבעיות המילוליות מומלץ להשתמש במודל הדיאגרמה , שבו כל עמודה מייצגת את אחד המספרים שבבעיה . כשמשתמשים במודל חשוב לנתח איך מיוצג בו כל גודל שהוא רלוונטי לפתרון הבעיה . עמוד 92 פעילות 1 באופן מכוון המילה ממוצע אינה מוזכרת בבעיה שבעמוד זה . אנו מעוניינים שהתלמידים יציעו כאן דרכים שונות לפתרון , ולא על ידי שימוש בממוצע דווקא . בדיון שבפעילות זו רצוי לקבל קריטריונים שונים שיציעו התלמידים לבחירת הקבוצה הזוכה : הקבוצה הזוכה יכולה להיות לא רק הקבוצה שהממוצע שלה הוא הגדול ביותר , אלא גם הקבוצה שהצליחה לאסוף הכי הרבה כסף בסך הכול או הקבוצה שיש בה ילד שהצליח להתרים את הסכום הגדול ביותר וכדומה . עמוד 93 פעילות 2 גם כאן התלמידים אינם מתבקשים לפתור את הבעיה באמצעות הממוצע דווקא , אף שההנחיה לצייר דיאגרמה מכוונת למעשה למציאת הממוצע . צפויות כאן תגובות שונות של תלמידים . ייתכן למשל , שיהיו תלמידים שיאמרו שיש מקצועות חשובים יותר ומקצועות חשובים פחות . בסעיף ב כדי להחליט את מי לשלוח לאולימפיאדת חשבון יש לבדוק את הציון בחשבון . כדי להחליט את מי כדאי לשלוח לאולימפיאדה שבה שואלים שאלות מתחומים שונים יש לבדוק את ממוצע הציונים של התלמידים . פעילות 3 בסעיף א הציון שווה לממוצע הנקודות בשלוש התחרויות . בסעיף ב אין שואלים מהו הממוצע החדש , אלא רק מבקשים מהתלמידים לציין מהי המגמה של השינוי : אם מוסיפים מספר השווה לממוצע , הממוצע אינו משתנה . אם מוסיפים מספר הקטן מהממוצע , הממוצע של קבוצת המספרים קטן . ( התלמידים פתרו משימות דומות בעמודים . ( 89-88 עמוד 94 פעילות 4 בסעיף א יש להביא בחשבון את כל הגילים של כל הילדים ( בלי דירה מספר , 2 כמובן . ( הגיל הממוצע הוא סכום הגילים מחולק במספר הילדים . ( 80 : 10 = 8 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר