עמוד:56

אופי הפעילויות בפרק העוסקות בתכונות הממוצע רוב הפעילויות בפרק , בייחוד אלה שבהן עוסקים בתכונות הממוצע ( עמודים , ( 91-86 הן בעלות אופי חקירתי . אין אנו מתרגלים את התלמידים בנושאים שכבר נלמדו , אלא התלמידים חושפים את התכונות בעצמם , כשהכלי העומד לרשותם הוא דיאגרמת עמודות . לכן חשוב שלתלמידים תהיה הזדמנות לעבוד עם המודל הזה , ושיהיה להם זמן מספיק להתמודד עם הבעיות האלה בכוחות עצמם . עמוד 86 פעילות 1 בסעיף א רצוי שהתלמידים ימצאו את הממוצע על ידי העברת משבצות מכל עמודה "גבוהה" אל העמודות "הנמוכות" שלידה . כך ייווכחו התלמידים שהממוצע הוא ערך ביניים בין 7 ל , 9– כלומר הממוצע הוא . 8 בסעיף ב מומלץ לשאול את התלמידים מה הקשר בין הממוצע לבין המספרים . חישוב הסכום של כלל המשבצות : 9 + 7 + 9 + 7 + 9 + 7 + 9 + 7 = 64 חישוב הממוצע : 64 : 8 = 8 פעילות 2 המספרים בכל קבוצה מכוונים למציאת הממוצע בדרך של העברת משבצות . בסעיף א הממוצע הוא . 2 בסעיף ב הממוצע הוא . 9 בסעיף ג הממוצע הוא . 5 פעילות 3 המודל של דיאגרמת העמודות מאפשר לפתור משימה זו , שבה נדרשים למצוא קבוצות מספרים שונות שהממוצע שלהן נתון . אחת הדרכים היא לעבוד "בכיוון ההפוך : " להתחיל מדיאגרמה מלבנית , ואחר כך להעביר מקצת מהמשבצות מעמודה לעמודה . ללא המודל המשימה קשה ומיועדת ללתלמידים המתקדמים בלבד שמבינים את משמעות הממוצע ויודעים להסביר את דרך הפתרון . הערה : מומלץ לבקש מהתלמידים לבנות דוגמה שבה אחת העמודות שבדיאגרמה שווה ל0– או כל העמודות שוות גובה . עמוד 87 פעילויות 5-4 פעילויות אלה נראות קשות , אך המודל הוא כלי נוח לפתרונן . בפעילות 5 סעיף ב אחת התשובות יכולה להיות קבוצה שבה כל המספרים הם 3 ולכן הממוצע הוא . 3 פעילות 6 בסעיף א - בדיון שבסיום הפעילות התלמידים צריכים להגיע למסקנה שבכל הקבוצות : יש אותו הסכום . ( 20 ) יש ארבעה מספרים . יש אותו ממוצע . ( 20 : 4 = 5 ) 5 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר