עמוד:52

עמוד 83 פעילות 1 בסעיף א התלמידים בונים דיאגרמת עמודות לפי הנתונים המופיעים בשאלה . בסעיף ב התלמידים משנים את הדיאגרמה למלבן שבו אותו מספר עמודות ואותו מספר כולל של משבצות , אך כל העמודות שוות גובה . דרכי העבודה בסעיף זה יכולות להיות מגוונות : דרך של נסייה וטעייה : מנסים לצייר מלבן מתאים שיש בו אותו מספר משבצות כמו בדיאגרמה שנבנתה בסעיף א . בדיאגרמה זו צריך להיות אותו מספר עמודות וכל העמודות צריכות להיות שוות גובה ( אפשר להיעזר בתרגיל כפל . ( אם לא מצליחים - מנסים לצייר מלבן אחר , עד שמוצאים את המלבן המתאים . העברת משבצות : מעבירים משבצות מעמודה לעמודה בדיאגרמת העמודות , עד שמקבלים מלבן . דרך של חישוב : צלע אחת של המלבן שווה למספר העמודות . ( 7 ) מחשבים את הצלע האחרת על ידי תרגיל חילוק - את מספר המשבצות הכולל מחלקים במספר העמודות : ( 14 + 4 + 11 + 13 + 2 + 10 + 16 ) : 7 = 10 גובה העמודות בדיאגרמת המלבן שמתקבלת מייצג את הממוצע . פעילות 2 בפעילות זו נתונה דיאגרמה ובה 4 עמודות המייצגות את קבוצת המספרים . 10 , 3 , 1 , 6 התלמידים מתבקשים לשנות אותה לדיאגרמת מלבן , וכך הם מוצאים שהממוצע של קבוצת המספרים הוא . 5 עמודים 85-84 בעמודים אלה מתמקדים בדרך של חישוב למציאת הממוצע ( בדרך האחרת - העברת משבצות - יעבדו מעמוד . ( 86 פעילות 3 בסעיף ב התלמידים מתבקשים להתאים תרגיל לחישוב גובה המלבן . כדי להתאים תרגיל זה יש לדעת את מספר העמודות בדיאגרמה ( 5 ) ולחשב את מספר המשבצות הכולל בדיאגרמה . 6 + 5 + 7 + 15 + 2 = 35 לאחר מכן יש לחלק את מספר המשבצות הכולל במספר העמודות : . 35 : 5 = 7 מכאן , גובה המלבן הוא . 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר