עמוד:49

א . ממוצע ( עמודים 82-80 בחוברת לתלמיד ) עמודים 82-80 פעילות 1 הפרק מתחיל בעבודה קבוצתית שבה ילדי הכיתה מתחלקים לקבוצות - בכל קבוצה מספר ילדים שונה . כל קבוצה מקבלת מספר כרטיסים שהוא כפולה של מספר משתתפי הקבוצה . כל אחד מהילדים לוקח מספר שונה של כרטיסים . בסעיף ב יש להסביר את התהליך שבו מגיעים למצב שבו כל ילד מקבל מספר שווה של כרטיסים . אפשר להגיע למצב כזה בשתי דרכים שונות : מחלקים את סך כל הכרטיסים במספר משתתפי הקבוצה , לדוגמה : אם בקבוצה יש 6 ילדים וסך הכול יש 24 כרטיסים , מבצעים את התרגיל , 24 : 6 כלומר , כל ילד היה מקבל 4 כרטיסים אילו היו מחלקים את הכרטיסים שווה בשווה . מעבירים כרטיסים בין הילדים עד שכל ילד מקבל אותו מספר כרטיסים , לדוגמה : ילד שקיבל פחות מארבעה כרטיסים יקבל כרטיסים מילדים שיש להם יותר מארבעה כרטיסים . בסיום הפעילות התלמידים צרכים להבין את משמעות המושג ממוצע כפי שהוא מנוסח בחוברת לתלמיד : הממוצע של מספר הכרטיסים שקיבל כל אחד מילדי הקבוצה הוא מספר הכרטיסים שהיה מקבל כל ילד , אילו היו ילדי הקבוצה מחלקים ביניהם את הכרטיסים שווה בשווה . בסעיף ד התלמידים מתבקשים לרשום את המושג ממוצע במקום המתאים בטבלה - זהו טור ג . בסעיף ה עוסקים במספר הכרטיסים שקיבל כל ילד בקבוצתו . בסיום הפעילות התלמידים צריכים להבין שתהיה חלוקה שווה של הכרטיסים בין ילדי הקבוצה , אם ילד שקיבל בתחילה יותר כרטיסים מהממוצע יעביר מקצת מהכרטיסים שלו לילד שקיבל פחות מהממוצע . פעילות זו מכינה את התלמידים לעבודה עם המודל של דיאגרמת עמודות . פעילות 2 בסעיף א התלמידים בונים דיאגרמת עמודות לפי טור ב בטבלה שבפעילות . 1 בסעיף ב התלמידים עונים על השאלות לפי הדיאגרמה שבנו בסעיף א . בסעיף ג התלמידים בונים דיאגרמה לפי נתוני הממוצע שהתקבלו בטור ג בטבלה שבפעילות . 1 בסעיף ד התלמידים צריכים לענות על פי דיאגרמת הממוצע . התלמידים יגיעו לידי מסקנה שלפי דיאגרמת הממוצע אי–אפשר לדעת כמה כרטיסים קיבל כל ילד , ולכן אי–אפשר לדעת מי מהילדים קיבל את מספר הכרטיסים הגדול ביותר או הקטן ביותר . לעומת זאת אפשר לדעת מהו מספר הכרטיסים הכולל ומהו מספר התלמידים בקבוצה . בדיון התלמידים מגבשים דרך לחישוב ממוצע : סך כל הכרטיסים . מספר התלמידים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר