עמוד:48

מבוא לפרק "ממוצע" מהלך הלימוד בפרק הערה : בכל הבעיות שבפרק זה גם הממוצע וגם המספרים שאת הממוצע שלהם מחשבים הם מספרים טבעיים ( ואפס . ( זאת מאחר שבשלב זה של הלימוד התלמידים עדיין אינם שולטים בחישובים של כפל וחילוק של שברים פשוטים ועדיין לא למדו שברים עשרוניים . אם אתם מעוניינים להוסיף בעיות משלכם , אנא היו ערים למגבלה זו . פעולת הממוצע התהליך של מציאת הממוצע הוא פעולה מתמטית על קבוצת מספרים . עד כה הכרנו פעולות המוגדרות על שני מספרים ( פעולות בינריות , ( כמו חילוק , חיבור ועוד . יש גם פעולות הנקראות פעולות אונריות , המוגדרות על מספר אחד , כמו פעולת הערך המוחלט . פעולת הממוצע היא פעולה על קבוצת מספרים שיכולים להיות בה מספר אחד או שניים או יותר . פרק זה עוסק במשמעות המושג ממוצע . להוראת המושג בחרנו במודל של דיאגרמת עמודות והשינוי שלה למלבן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר