עמוד:45

עמוד 74 כאן עוסקים במשקל ובכסף כיישום של הנושא המתמטי : חיבור וחיסור מספרים עשרוניים . בפעילות ו יש לכוון את התלמידים לחשב באומדן מהו בערך הסכום הכולל של חשבון הקניות , כדי לדעת איזה מבין שלושת הסכומים הנתונים הוא המתאים . אין הכוונה לחשב במדויק , משום שזה חישוב עמוס בפרטים ומבלבל . פעילות 14 גם בפעילות זו מקדימים לפתרון תרגילים במאונך פעילויות של אומדן וסדר גודל של התוצאה . לפני שהתלמידים פותרים את התרגילים , אפשר לבקש להתבונן בתרגילים ולענות על השאלות האלה : - לאיזה מהתרגילים שבטור השמאלי התוצאה הגדולה ביותר ? איך ידעתם בלי לפתור ? ( תרגיל ב : ההפרש בין המחוסר למחסר הוא הגדול ביותר לעומת שני המחוברים בכל אחד משני התרגילים האחרים בטור - ( . לאיזה מהתרגילים שבטור האמצעי התוצאה הקטנה ביותר ? איך ידעתם בלי לפתור ? ( תרגיל ד : בתרגיל ד ההפרש הוא בערך , 1 בתרגיל ה ההפרש בערך , 5 ואילו בתרגיל ו הסכום גדול מ 5 ואף גדול מ 6 בגלל ההמרות - ( . לאיזה מהתרגילים שבטור הימני התוצאה הגדולה ביותר ? איך ידעתם בלי לפתור ? ( תרגיל ט : הסכום בתרגיל ז קטן מ . 10 בשני התרגילים האחרים 'משתתפים' אותם מספרים . הפרשם קטן מסכומם , ולכן התוצאה של תרגיל ט גדולה יותר ואף גדולה מהתוצאה של תרגיל ז , משום שהסכום גדול מ ( . 10 עמוד - 75 רשות בעמוד זה מופיעים תרגילי חיבור ותרגילי חיסור שבהם גם ספרת אלפיות . עמוד זה הוא רשות . תלמידים מתקשים לא יעסקו בתרגילים במספרים שבהם גם אלפיות ( לפי הנחיות תכנית הלימודים , עמוד ( 101 ואפשר להיעזר בדפי רב דף 44-43 במידת הצורך לתרגול במספרים שבהם עשיריות ומאיות בלבד . רב דף 45 מתאים לפעילות זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר