עמוד:40

עמוד 69 לפתרון התרגילים במאונך אפשר להשתמש בדף הטבלאות העשרוניות שבסוף החוברת לתלמיד . פעילות פתיחה לפעילויות 4-3 הפעילויות 3 ו 4 מחזקות את התובנה המספרית ותחושת המספר העשרוני בפעולת החיבור . כהקדמה אפשר להציג את התרגיל הזה : 16 . 4 + = מבקשים מהתלמידים להשלים את המחובר החסר כך שבתוצאה יתקבל : - מספר קטן מ - 20 מספר גדול מ 17 - מספר שלם - מספר קטן מ - 16 . 5 מספר שספרת המאיות שלו היא - 1 מספר שספרת העשיריות שלו היא . 1 עמוד 70 פעילות 5 פעילות זו משלבת בין פעילות אומדן לבין פתרון תרגילים במאונך . לפני שהתלמידים פותרים הם מנסים להתאים לכל תרגיל את תוצאתו בלי לחשב "עד הסוף . " הכוונה היא שיפעילו שיקולים של אומדן וסדר גודל וגם חישוב של ערך ספרה מסוימת . למשל , בתרגיל א אפשר לראות באומדן שהתוצאה היא 4 " ומשהו" ולכן מבין התוצאות מתאימה רק התוצאה . 4 . 41 דוגמה נוספת : בתרגיל ד בלי לפתור "עד הסוף" אפשר לראות שספרת המאיות בתוצאה היא , 2 ולכן התוצאה היחידה המתאימה היא . 98 . 72 פעילות 7 פעילות זו מחזקת את התובנה המספרית והאומדן בתרגילי חיבור של מספרים עשרוניים . תלמידים רבים נוהגים לפתור תרגילי חיבור וחיסור , בייחוד במאונך ( במספרים שלמים או עשרוניים , ( בלי לבדוק אם התוצאה שהתקבלה היא הגיונית . בפעילות זו נתונים תרגילי חיבור פתורים . הנקודה העשרונית מסומנת רק בסכום ולא במחוברים . על התלמידים לסמן נקודה עשרונית במחוברים שבתרגיל לפי התוצאה הנתונה . פעילות 7 מזמנת דיון בכיתה על אופי השיקולים שהביאו את התלמידים לסמן את הנקודה העשרונית במקום מסוים . הנה שתי דוגמאות לשיקולים שנעשו . תרגיל א : 123 + 345 = 35 . 73 רואים שבסכום יש 35 שלמים , ולכן הגיוני לשים את הנקודה העשרונית אחרי 34 שלמים : 34 . 5 ואז צריך להוסיף , 1 לכן נשים את הנקודה העשרונית במחובר השני כך : . 1 . 23 התרגיל המתקבל : . 1 . 23 + 34 . 5 = 35 . 73 בתרגיל ב : 123 + 345 = 15 . 75 הסכום גדול מ , 15 ולכן צריך לחפש שני מספרים שלמים שהסכום שלהם הוא 15 או קרוב ל . 15 אם נשים את הנקודה העשרונית בכל מחובר אחרי הספרה הראשונה , נקבל מספר קטן מ . 1 . 23 + 3 . 45 : 10 אם נשים את הנקודה העשרונית בכל מחובר אחרי שתי הספרות הראשונות , נקבל מספר גדול מ , 12 + 3 = 15 . 12 . 3 + 34 . 5 : 40 לכן נחפש בין המחוברים מספר הגדול מעט מ 12 ומספר הגדול מ 3 ונקבל : . 12 . 3 + 3 . 45 = 15 . 75

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר