עמוד:38

פעילות 4 ( עמוד ( 67 כאן התלמידים מתבקשים להשלים ספרות כך שיתקבל מספר שאם מעגלים אותו לשלמים מתקבל : | . ? 20 ג | . ? 0 ב | . ? 7 א תשובות אפשריות : לסעיף א : 7 . 01 ? 7 7 . 15 ? 7 6 . 82 ? 7 6 . 75 ? 7 ובהכללה : אפשר לעגל ל7– כל מספר שספרת היחידות שלו היא 6 וספרת העשיריות שלו גדולה מ 5 או שווה ל5– וכל מספר שספרת היחידות שלו היא 7 וספרת העשיריות שלו קטנה מ . 5 לסעיף ב : 0 . 34 ? 0 0 . 26 ? 0 0 . 06 ? 0 0 . 12 ? 0 ובהכללה : אפשר לעגל ל0– כל מספר שספרת היחידות שלו היא 0 וספרת העשיריות שלו קטנה מ . 5 לסעיף ג : 20 . 35 ? 20 20 . 01 ? 20 19 . 91 ? 20 19 . 67 ? 20 ובהכללה : אפשר לעגל ל20– כל מספר שיש בו 19 יחידות וספרת העשיריות שלו גדולה מ 5 או שווה ל5– וכל מספר שיש בו 20 יחידות וספרת העשיריות שלו קטנה מ . 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר