עמוד:37

ה . עיגול מספרים ( עמודים 67-65 בחוברת לתלמיד ) לקראת עיגול מספרים עשרוניים ( עמוד 64 בחוברת לתלמיד ) כללי העיגול של מספרים עשרוניים הם אנלוגיים לכללי העיגול של מספרים שלמים . לכן בעמוד זה חוזרים על כללי העיגול של מספרים שלמים . עיגול לעשיריות - עמוד 65 פעילות פתיחה - עיגול מספרים עשרוניים בעזרת ישר המספרים מסמנים על ישר המספרים את המספר . 0 . 48 בודקים : בין אילו שני מספרים בעשיריות המספר הזה נמצא ? 0 . 4 ו 0 . 5 לאיזה מספר בעשיריות 0 . 48 קרוב יותר ? 0 . 5 לכן : 0 . 48 ? 0 . 5 ( ובמילים : 0 . 48 שווה בקירוב . ( 0 . 5 לפני שעוברים לפעילות שבעמוד 65 מומלץ לתת עוד משימות של עיגול מספרים בעזרת ישר המספרים . גם בפעילות עצמה אפשר להיעזר בישר המספרים . עמוד 65 פעילות , 1 עמוד 66 פעילות 3 בפעילויות אלה עוסקים בעיגול מספרים עשרוניים ביישומים מהחיים . המשקל הנתון מראה את המשקל בעיגול לעשיריות , כלומר אין בו ספרת מאיות . חשוב שהתלמידים יבינו שהכוונה לא סתם למחוק את ספרת המאיות , אלא למצוא מהו המספר הקרוב ביותר למספר הנתון . רב דף 41 מתאים לפעילויות אלה . עיגול לשלמים - עמוד 67 פעילות פתיחה : עיגול מספרים עשרוניים בעזרת ישר המספרים איך נעגל את המספר 3 . 85 לשלמים ? המספר 3 . 85 נמצא בין המספר 3 למספר . 4 המספר שנמצא באמצע בין 3 ל 4 הוא . 3 . 5 המספר 3 . 85 גדול יותר מ , 3 . 5 ולכן מעגלים את 3 . 85 ל 3 . 85 . 4 , 3 . 85 ? 4 כלומר : בעיגול לשלמים המספר 3 . 85 שווה בקירוב ל . 4 איך נעגל את המספר 4 . 001 לשלמים ? המספר 4 . 001 נמצא בין 4 ל . 5 המספר שנמצא באמצע בין 4 ל 5 הוא . 4 . 5 המספר 4 . 001 קטן מ , 4 . 5 ולכן מעגלים אותו ל , 4 . 001 ? 4 . 4 כלומר : בעיגול לשלמים המספר 4 . 001 שווה בקירוב ל . 4 בפעילויות שבעמוד 67 מומלץ להיעזר בישר המספרים שבסוף הספר לצורך עיגול המספרים לשלמים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר