עמוד:36

רשימת ההיגדים למשחק : מספר עשרוני השווה ל 4 מספר עשרוני השווה ל 10 מספר עשרוני השווה ל 100 מספר עשרוני השווה ל 2 2 מספר הקטן ב 1 מ 2 . 345 מספר הקטן ב 0 . 001 מ 2 . 345 מספר הגדול ב 1 מ 2 . 23 המספר הבא בסדרה הזאת : ... 0 . 9 , 0 . 8 , 0 . 7 מספר המאיות בעשירית אחת מספר הקטן ב 2 מ 2 . 23 הסכום של 0 . 6 ו 0 . 6 המספר הקטן מחצי מבין המספרים האלה : 3 , 0 . 5 , 0 . 2 , 4 7 מספר השווה ל 1 . 50 מספר הגדול במאית מ 1 גודל הקפיצה בסדרה הזאת : ... 0 . 17 , 0 . 14 , 0 . 11 מספר הקפיצות שגודלן 0 . 1 מ 0 ל 1 . 5 מספר הקפיצות שגודלן 0 . 01 מ 0 . 02 ל 0 . 1 מספר שבו 6 היא ספרת העשיריות מספר שבו 6 היא ספרת האלפיות מספר שיש בו 60 עשיריות אפשר לחזור על המשחק בלוח 4 ש 4 משבצות . אפשר גם לחזור על המשחק במספרים שונים או להוסיף מספרים . במקרה כזה יש להתאים את ההיגדים למספרים שיופיעו במשחק . לאחר שהכירו התלמידים את המשחק , הם יכולים להכין בעצמם משחק בינגו כזה . יש להנחות אותם לכתוב מספרים עשרוניים כרצונם ולכל מספר לכתוב היגד מתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר