עמוד:35

עמוד 63 בעמוד זה משלימים סדרות של מספרים עשרוניים בקפיצות שוות . פעילויות סיכום ליחידה ד : מספרים עשרוניים - אלפיות פעילות : 1 כתיבת 1 8 כמספר עשרוני ביחידות הקודמות למדו התלמידים שניתן לכתוב כמספרים עשרוניים גם שברים ומספרים מעורבים שהמכנה שלהם ניתן להרחבה למכנה 10 או . 100 כעת , לאחר שהכירו את האלפיות במספר העשרוני , אפשר לשאול : מהו המספר העשרוני המתאים לשבר ? 1 8 האם אפשר להרחיב לשבר שמכנהו ? 10 האם אפשר להרחיב לשבר שמכנהו ? 100 האם אפשר להרחיב לשבר שמכנהו ? 1 , 000 ( תשובה : כן , מרחיבים ב ( . 125– פעילות : 2 הרחבה למכנה 1 , 000 א . כתבו מספרים עשרוניים מתאימים . היעזרו בהרחבה לשבר שמכנהו . 1 , 000 ב . מהי כמות הנוזל בכל מכל ? כתבו כשבר וכמספר עשרוני . כאן התלמידים צריכים לשים לב לכך שהמכל הגדול , שגודלו 1 ליטר , מחולק ל 8 חלקים שווים , ולכן עליהם לחפש מספר עשרוני המתאים לשבר . 7 לעומת זאת המכל הקטן , שגודלו 1 ליטר , מחולק ל 4 חלקים שווים . אילו היה זה מכל של 1 ליטר , הוא היה מחולק ל 8 חלקים שווים . מכאן שהמספר העשרוני שעליהם למצוא צריך להיות שווה ל . 3 פעילות : 3 משחק - בינגו מספרים עשרוניים המורה כותבת על הלוח מספרים עשרוניים שונים : 2 . 344 , 1 . 5 , 0 . 25 , 14 . 62 , 10 . 352 , 3 . 23 , 0 . 23 , 1 . 2 , 0 . 9 , 1 . 345 , 1 . 01 , 15 , 8 , 0 . 006 , 10 , 1 , 0 . 03 , 0 . 09 , 2 . 5 , 0 . 2 , 6 התלמידים מסרטטים במחברותיהם ריבוע שגודלו 3 ש 3 משבצות , בוחרים תשעה מספרים מבין המספרים שעל הלוח ומשבצים אותם כרצונם בלוח שסרטטו . לאחר שלכל תלמיד יש לוח בינגו מוכן , מתחילים במשחק . המורה קוראת תיאורים של מספרים מתוך הרשימה שבעמוד הבא , בכל שלב תיאור אחד . התלמידים צריכים לזהות מהו המספר המסתתר מאחורי התיאור . אם המספר נמצא אצלם בלוח , הם מסמנים אותו . תלמיד שסימן ראשון טור , שורה או אלכסון - ניצח . בשלב השני אפשר , כמובן , לשחק על כל לוח הבינגו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר