עמוד:34

עמודים 62-61 פעילות פתיחה לפעילויות 5-4 המורה רושמת על הלוח את המספר . 12345 המשימה : להוסיף נקודה עשרונית במקום המתאים כך שבכל סעיף יתקבל מספר מתאים . ( אם צריך - אפשר להוסיף אפסים לפני המספר ( . א | ספרת העשיריות היא . 2 ב | ספרת המאיות היא . 5 ג | ספרת היחידות היא . 2 ד | ספרת האלפיות היא . 3 ה | המספר קטן מ . 1 ו | המספר גדול מ . 10 ז | המספר גדול ( קטן ) מ . 1 , 000 ח | המספר קטן מ . 1 ט | במספר יש 12 יחידות . י | המספר גדול מ 1 וקטן מ . 2 לאחר שהתלמידים מסיימים , אפשר לערוך דיון : באילו סעיפים יש יותר מאפשרות אחת ? כמה אפשרויות יש ? אילו אפשרויות ? רב דף 39 מתאים לעמוד . 61 עמוד 62 השוואת מספרים עשרוניים - אלפיות כדי להשוות בין מספרים עשרוניים התלמידים נעזרים בטבלה העשרונית . חשוב שהתלמידים יבינו שמקום הספרה הוא הקובע את ערכה של הספרה . ככל שספרה נמצאת יותר שמאלה - כך ערכה גדול יותר , ולכן ההשוואה תחל מצד שמאל של המספר . דוגמה : 0 . 243 0 . 6 תחילה חשוב להציב נכון את הספרות בטבלה : בשני המספרים אין יחידות . המספר 0 . 6 גדול יותר , משום שיש בו 6 עשיריות , ואילו במספר 0 . 243 יש רק 2 עשיריות נוסף על 4 מאיות ו 3 אלפיות . מאחר ש 6 עשיריות גדול מ 2 עשיריות , הרי ש . 0 . 243 > 0 . 6 פעילויות נוספות השלימו בכל סעיף כמה מספרים מתאימים : | 0 . 33 > _______ > 0 . 34 א | 1 . 05 > _______ > 1 . 06 ב תלמידים מתקשים יכולים להיעזר כאן בפסים העשרוניים . אמנם אין פס שבו אלפיות , ואולם בסעיף ב , למשל , הם יכולים לצבוע יחידה שלמה ועוד 5 מאיות כדי לקבל את תחושת הגודל של המספרים שאותם הם מחפשים . כל מספר צריך להיות גדול מיחידה ו 5 מאיות באלפיות בלבד וקטן מיחידה ו 6 מאיות . כלומר כל מספר כזה יהיה גדול ב 9-1 אלפיות מהמספר . 1 . 05 המספרים המתאימים : 1 . 053 , 250 . 1 , 150 . 1 וכן הלאה עד . 1 . 059 רב דף 40 מתאים לעמוד . 62

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר