עמוד:33

ד . אלפיות ( עמודים 63-59 בחוברת לתלמיד ) עמוד 59 פעילות 1 בפעילות זו התלמידים נוכחים שלא ניתן להראות על הפסים אלפית , כי המאית קטנה מכדי 10 שיהיה 1 אפשר לחלק אותה ל 10 חלקים . ואולם את השבר 1 , 000 אפשר להראות על הפסים כי . = 1 , 000 רב דף 37 מתאים לעמוד . 59 משברים פשוטים ומספרים מעורבים למספרים עשרוניים - עמודים 62-60 בעמודים אלה עוסקים במבנה העשרוני של מספר שיש בו אלפיות ובפירוק העשרוני שלו . פעילות פתיחה לעמוד 60 משתמשים בטבלה העשרונית המתאימה מדף הטבלאות שבסוף החוברת ובמצבע " ) טוש ( " מחיק . המורה מציגה את השבר 231 ושואלת : - איזה מספר עשרוני שווה לשבר ? 231 1 , 000 1 000 כדי למצוא את המספר העשרוני המתאים , נכתוב את השבר כסכום של עשיריות מאיות ואלפיות : - אם כך , מהו המספר העשרוני המתאים לשבר ? 1 231 ניעזר בטבלה לשם כך : , נרשום 2 עשיריות , 3 מאיות ואלפית אחת . המספר העשרוני המתאים הוא , 0 . 231 ובמילים : אפס נקודה שתיים שלוש אחת . - אילו היה לנו פס עשרוני המחולק לאלף חלקים שווים , איך היינו צובעים על הפס את המספר - ? 0 . 231 כמה יחידות יש במספר - ? 0 . 231 כמה עשיריות יש במספר ? 0 . 231 - כמה מאיות יש נוסף על העשיריות ? - כמה אלפיות יש נוסף על העשיריות והמאיות ? - מהו הפירוק העשרוני של המספר ? 0 . 231 תשובה : 0 . 231 = 0 . 2 + 0 . 03 + 0 . 001 מציגים לתלמידים פירוק עשרוני של מספר כלשהו : . 7 + 0 . 3 + 0 . 09 + 0 . 001 מבקשים מהם למצוא את המספר העשרוני , השבר או המספר המעורב המתאים לפירוק . כתבו : - כמה יחידות יש במספר ? - ( 7 ) כמה עשיריות יש נוסף על היחידות ? - ( 3 ) כמה מאיות יש נוסף על היחידות והעשיריות ? - ( 9 ) כמה אלפיות יש נוסף על היחידות , העשיריות והמאיות ? ( 1 ) רב דף 38 מתאים לעמוד . 60

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר