עמוד:29

בפעילות 11 מפחיתים בכל סעיף את המספרים 0 . 1 , 1 , 10 ו 0 . 01 מאותו מספר . ניתן לבדוק את המשמעות של הפחתת כל אחד מהמספרים הנ"ל ממספר נתון . למשל , בסעיף ב : מה קרה למספר 1 , 000 כאשר החסרנו ממנו ? 1 ? 10 אילו ספרות השתנו ? מה קרה למספר כאשר החסרנו ממנו ? 0 . 01 ? 0 . 1 בכמה קטן המספר ? אילו ספרות השתנו הפעם ? מכיוון שהתרגילים בעמודים אלה באים לחזק את הבנת מבנה המספר ואינם מיועדים לחישוב בעזרת אלגוריתם , מומלץ שהפסים יהיו על שולחנות התלמידים בזמן העבודה והתלמידים יבינו שכשיש התלבטות , כדאי להיעזר בפסים . גם כשהתלמידים אומרים את הפתרון במהירות וללא הפסים , מומלץ לבקש מהם מדי פעם להראות את הפתרון בפסים כדי לחזק אצלם את דימוי המספרים החדשים שאותם הכירו עכשיו . דפי רב דף 32 33 מתאימים לעמודים 51 . 52 משבר שהמכנה שלו שונה מ10– למספר בעשיריות - עמודים 54-53 בעמודים אלה עוסקים בהצגה של שברים שמכניהם 20 , 4 ו 25 כמספרים עשרוניים . בשלב זה התלמידים פועלים באמצעות פסי המאיות ופסי השברים המתאימים , ומיד לאחר מכן ( עמוד 55 והלאה ) התלמידים עובדים באופן פורמלי על ידי הרחבת השברים למכנה המתאים . אחת המטרות של הפרק היא שהתלמידים ידעו להמיר בעל פה מספרים עשרוניים בשברים ולהפך . המקרים שבהם התלמידים יודעם להמיר בעל פה משתנים מתלמיד לתלמיד . נרצה שכל התלמידים ידעו להמיר רבעים , חצאים , עשיריות ושברים פשוטים אחרים . פעילות פתיחה לעמודים 54-53 מבקשים מהתלמידים להוציא מהמארז את פס הרבעים ולצבוע בו רבע . שאלות : . 1 כיצד נוכל לכתוב מספר עשרוני השווה ל ? באיזה פס נוכל להיעזר ? האם אפשר להיעזר בפס 4 העשיריות ? האם אפשר להיעזר בפס המאיות ? . 2 כיצד אפשר להיעזר בפסים כדי לכתוב מספר עשרוני לשבר שמכנהו , 20 למשל , ? 1 רב דף 34 מתאים לפעילות זו . עמוד 54 פעילות 5 בפעילות זו התלמידים נדרשים למצוא מספר עשרוני המתאים לנקודה המסומנת בחץ . בפעילות זו יש קושי מכמה סיבות : - לא בכל ישר מופיע קטע היחידה השלם . בסעיף א מופיע הקטע שבין 0 ל 2 ועל התלמידים להסיק מכך על מקומה של הנקודה המתאימה ל . 1 בסעיף ב מופיע הקטע שבין 0 ל , 0 . 25 שהוא רבע מקטע היחידה השלם . - בסעיף ד ישר המספרים מתחיל מ . 50 עניין זה יוצר קושי לתלמידים , משום שהם פוגשים לרוב בישר מספרים המתחיל מ , 0 ובדרך כלל הם אינם בודקים מהי נקודת ההתחלה של ישר המספרים שלפניהם . - בכל ישר מספרים קטע היחידה מחולק למספר חלקים שונה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר