עמוד:25

ואלה התרגילים האפשריים : לאחר שהתלמידים כותבים תרגילים אפשר לשאול אותם : בכמה תרגילים ספרת העשיריות בתוצאה היא ( 6 ) ? 6 אילו תרגילים ? בכמה תרגילים ספרת העשרות בתוצאה היא ( 7 ) ? 2 אילו תרגילים ? בכמה תרגילים ספרת היחידות בתוצאה היא ( 0 ) ? 6 מדוע אין ? כמה תוצאות שונות אפשריות ? ( 10 ) מהי התוצאה הקטנה ביותר ? ( 0 . 67 ) מהי התוצאה הגדולה ביותר ? ( 25 . 67 ) אפשר לבחור מספרים בעלי ערך גבוה יותר , למשל : 8000 , 200 , 0 . 5 , 0 . 08 ולשאול שאלות דומות לשאלות שהצגנו קודם . דפי רב דף 25-22 מתאימים לפעילויות שבעמודים . 38-36 עמוד 39 פעילות 4 מטרת הפעילות היא ללמד את התלמידים ש 0 . 3 = 0 . 30 ובהכללה : תוספת אפסים מימין למספר אחרי הנקודה העשרונית איננה משנה את ערכו . בפעילות מוצגים שלושה הסברים שונים : השוואה בעזרת טבלאות עשרוניות , השוואה בשברים והשוואה בעזרת הפסים העשרוניים . הן בטבלה העשרונית , שבה ניתן לכתוב 0 במקום של המאיות , והן בפסים העשרוניים , שבהם צובעים בדיוק את אותו אורך פס , התלמידים רואים שאין מאיות ולכן מותר לרשום בשתי הצורות . רב דף 26 מתאים לעמוד . 39 עמוד 40 פעילות 7 בפעילות זו מוצגות מבחנות שיכולות להכיל 0 . 1 ליטר . כל מבחנה מחולקת ל 10 חלקים שווים , וכל חלק כזה יכול להכיל 0 . 01 ליטר . מומלץ לערוך דיון מקדים בשאלה איזה מספר מתאים לכל חלק במבחנה . רצוי להשתמש בפסים העשרוניים ולשאול באילו פסים רואים , 0 . 1 ובאילו פסים אפשר לצבוע חלק המתאים ל 0 . 01 במבחנה . כאן הכוונה לחדד את הקשר שבין חלוקת העשירית ל 10 חלקים שווים לבין המאית , כפי שרואים במבחנות המחולקות שבעמוד . 40 עוד עוסקים בפעילות זאת בחיבור בעל פה של מאיות . גם כאן ניתן להיעזר בפסים העשרוניים . אפשר לבקש מהתלמידים להתאים את הטבלה העשרונית למספרים האלה . רב דף 27 מתאים לפעילות זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר