עמוד:24

במסגרת שבתחתית עמוד 33 מוצגת דרך ללמד את התלמידים איך כותבים מספרים עשרוניים שיש בהם מאיות . אנחנו מביאים אותה גם כאן . פעילות נוספת המורה רושמת ספרות על הלוח ומבקשת מהתלמידים להציב אותן בטבלה כך שיתקבל מספר המתאים לתנאי שהיא מציבה . בפעילות זו נוח להשתמש באבזרים : טבלת המבנה העשרוני המחיקה , פסי המאיות ממארז האבזרים ופס המאיות המוגדל שבדף המחיק - פס זה נוח להצגה בכיתה . דוגמאות : א . המורה רושמת את הספרות : 7 , 6 , 4 ומבקשת מהתלמידים לרשום בעזרתן מספר שספרת המאיות שלו היא . 4 מספרים מתאימים : 7 . 64 ו . 6 . 74 ב . המורה רושמת את הספרות 4 ו 7 ומבקשת מהתלמידים לרשום אותן בטבלה כך שיתקבל מספר קטן מ 1 ( או מספר קטן מ . ( 1 מומלץ להראות את המספרים על פס המאיות המוגדל שבדף המחיק המצורף אל החוברת . מספר מתאים להוראה הראשונה : 0 . 47 מספרים מתאימים להוראה שבסוגריים : 0 . 47 ו . 0 . 74 ג . המורה רושמת את הספרות 8 , 3 , 1 ומבקשת מהתלמידים לרשום אותן בטבלה כך שיתקבל מספר גדול מ 5 וקטן מ . 12 מספרים מתאימים : 8 . 31 ו . 8 . 13 דפי רב דף 21–20 מתאימים לפעילויות שבעמודים . 35 – 34 עמודים 38-36 מעמוד 36 ואילך מקשרים את כתיבת המספר העשרוני לכתיבת התרגיל המתאים לפירוק העשרוני . הקישור נעשה באמצעות הטבלה העשרונית . הצעה לפעילות כיתתית רושמים על הלוח מספרים שונים , למשל : . 0 . 07 , 0 . 6 , 5 , 20 מבקשים מהתלמידים להשתמש במספרים האלה ולכתוב בעזרתם את כל תרגילי החיבור האפשריים ( בכל תרגיל ניתן להשתמש פעם אחת בלבד בכל מספר נתון . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר