עמוד:23

ב . מספרים עשרוניים - מאיות ( עמודים 54-33 בחוברת לתלמיד ) לקראת מאיות במספרים עשרוניים - עמוד 32 כהכנה למספרים עשרוניים שיש בהם גם עשיריות וגם מאיות ( כלומר יש במספר שתי ספרות מימין לנקודה ) התלמידים מתרגלים חיבור וחיסור של שברים פשוטים בעשיריות ומאיות . בדוגמה שבפעילות 1 מזכירים לתלמידים את המכנה המשותף של 10 ו . 100 יש חשש שתלמידים יחברו עשיריות ומאיות באופן אוטומטי ויגיעו לתוצאה נכונה אך לא מתוך הבנה ; למשל , בתרגיל 2 + 5 = התלמידים יצרפו את שתי הספרות 2 ו 5 ויציבו את המספר המתקבל , , 25 במונה . כדי לוודא שהתלמידים מבינים אפשר לתת להם תרגילים שבהם המונה הוא דו ספרתי , לדוגמה : . 2 + 15 = מטרה דומה אפשר להשיג אם מבקשים מהתלמידים לפתור את פעילות 3 סעיפים ג-ד בדרכים שונות . הנה פתרונות אפשריים לסעיף ג : עמוד 33 בעמוד זה מציגים לתלמידים את דרך הכתיבה של מאיות . כמספר עשרוני מוצג לראשונה פס המאיות שבעזרתו אפשר להמחיש את הקשר שבין עשיריות למאיות . פעילות פתיחה להכרת המאיות יש לבקש מהתלמידים להתבונן בפס המאיות ולפעול בעזרתו : - לכמה חלקים שווים הפס מחולק ? איך רואים זאת ? ( הפס מחולק ל 10 חלקים שווים . כל חלק כזה , כלומר כל עשירית , מחולק ל 10 חלקים שווים . בסך הכול יש 100 חלקים שווים בפס המאיות - . ( צבעו 1 בפס המאיות . כיצד נכתוב את השבר 1 ( מאית ) כמספר עשרוני ? ניעזר בטבלה העשרונית : יש מאית אחת , ולכן כותבים 1 בטור של המאיות . אין עשיריות ואין יחידות , ולכן כותבים 0 במקומות המתאימים בטבלה . כותבים את המספר העשרוני המתאים בספרות ובמילים : - 0 . 01 אפס נקודה אפס אחת . - צבעו עשירית אחת . איזה מספר גדול יותר , 0 . 1 או ? 0 . 01 הראו בפסים . פי כמה 0 . 1 גדול מ ? 0 . 01 כיצד רואים זאת בפסים ? - כמה מאיות הן עשירית אחת ? - כמה מאיות הן שתי עשיריות ? 6 עשיריות ? - כמה מאיות הן יחידה אחת ? 2 יחידות ? - כמה עשיריות הן 30 מאיות ? 70 מאיות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר