עמוד:20

עמוד 24 בעמוד זה פותרים תרגילי שרשרת במספרים עשרוניים . בתרגילים שיש בהם סוגריים צריך לוודא שהתלמידים מיישמים את הכלל : קודם פותרים את מה שבסוגריים . הצעה לפעילות נוספת מציגים לפני התלמידים תבניות של תרגילי שרשרת , כגון אלה : ( + ) = 12 ש ( - ) = 12 4 ש 48 : ( + ) = 12 4 מבקשים מהתלמידים להשלים מספרים עשרוניים מתאימים במקומות הריקים . אפשר לתת את התרגילים באופן הזה ואפשר להוסיף מספר עשרוני באחד המקומות הריקים בתוך הסוגריים , כך : ( 0 . 8 + ) = 12 ש ( 3 . 1 - ) = 12 4 ש ( + 2 . 4 ) = 12 48 : ( 0 . 5 + ) = 12 4 ש ( -0 . 9 ) = 12 4 ש 48 : ( + 1 . 7 ) = 12 4 לאחר הפעילות אפשר לדון בדרכים שבהן השלימו התלמידים מספרים מתאימים . מקצת התלמידים משתמשים בדרך של ניסוי וטעייה , ואולם יש מקום להגיע לידי הכללה . למשל , בתרגיל ( + ) = 12 ש 4 יש להשלים בסוגריים שני מספרים שסכומם , 3 כי 3 = 12 ש . 4 לכן בתרגיל ( + 2 . 4 ) = 12 ש 4 המספר החסר הוא 0 . 6 כדי שהסכום בסוגריים יהיה שווה ל . 3 עמודים 28-25 בעמודים אלה עוסקים ביישומים של מספרים עשרוניים מחיי היום יום , ותוך כדי כך עוסקים בתרגול פשוט של חיבור וחיסור מספרים עשרוניים . בעמוד 25 תלמידים שונים מוצאים את הכמויות בדרכים שונות : התלמידים יכולים לחבר בעל–פה או בכתב , למשל : בסעיף א . 1 . 1 + 0 . 4 = 1 . 5 תלמידים שעדיין קשה להם לחבר בעל–פה יכולים לצבוע את הכמויות המצוינות על המכל עצמו בצבעים שונים וכך להגיע לתוצאה . בעמודים 26 – 27 הפעולה הנדרשת היא פעולת חיסור . לתלמידים רבים נוח לבצע את הפעולה כהשלמה בתרגיל חיבור . למשל : בעמוד 26 סעיף א כמות המשקה במכל היא 1 . 2 ל' ובאחד הקנקנים 0 . 4 ל . ' התרגיל המתאים הוא . 1 . 2 - 0 . 4 = ואולם נוח להגיע לתוצאה המתאימה גם בחישוב בעל פה כך : מ 0 . 4 עד ליטר אחד צריך להוסיף 0 . 6 ל , ' ועד 1 . 2 ל' צריך להוסיף עוד 0 . 2 ל , ' כך שבסך הכול כמות המשקה שהייתה בקנקן היא 0 . 8 ל . ' דרך זו באה לידי ביטוי גם בעמוד 27 פעילות , 14 שם המספרים גדולים מ . 10 לדוגמה , במכל הימני : התרגיל 30 - 25 . 5 = קשה למקצת התלמידים , והמכל המצויר אינו מסייע ישירות בגלל אופי החלוקה לשנתות שעליו . תלמידים שונים יכולים להגיע לפתרון התרגיל בדרכים שונות , למשל : - להחסיר מ 30 ל' 25 ל' ואחר כך להחסיר עוד 0 . 5 ל : ' - 30 - 25 - 0 . 5 = 4 . 5 להשלים מ 25 . 5 ל' עד 26 ל' ומ 26 ל' עד 30 ל 25 . 5 + 0 . 5 = 26 26 + 4 = 30 : ' רב דף 16 מתאים לעמודים . 26 – 25 רב דף 17 מתאים לעמודים . 27

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר