עמוד:19

עמוד 22 לפני שפותרים את התרגילים שבפעילות 2 עוסקים בפעילות פתיחה של אומדן התוצאות . המטרה להתבונן בתרגילים ולנסות לדעת מתי התוצאה גדולה מ 2 בלי לפתור "עד הסוף . " לדוגמה , בתרגיל ד כל מחובר קטן מ 1 ולכן ודאי שהתוצאה קטנה מ . 2 לעומת זאת בתרגיל ג , שני המחוברים גדולים מ 1 ולכן ודאי שהתוצאה גדולה מ . 2 | 1 . 4 + 2 . 4 = ג | 0 . 9 + 0 . 9 = ד כפעילות פתיחה לפעילות 3 אפשר לבקש מהתלמידים לבנות על הפסים מספר עשרוני גדול מ , 1 למשל , . 1 . 2 התלמידים יתבקשו לכתוב תרגילי חיבור ותרגילי חיסור שונים שהתוצאה שלהם היא ____ - ____ = 1 . 2 ____ + ____ = 1 . 2 : 1 . 2 אפשר להוסיף אילוצים , למשל בתרגיל החיבור : אחד המחוברים גדול מ . 1 שני המחוברים שווים . אחד המחוברים קטן מ . 0 . 5 רב דף 15 מתאים לפעילות זו והוא כבר מוכן לעבודת התלמידים . עמוד 23 כאן עוסקים במשוואות חיבור ובמשוואות חיסור . בפעילות 5 מוצגים לוחות חיבור . כאשר נתונים כל המספרים בשולי לוח החיבור , כמו בסעיף א , הפעולה הנדרשת היא חיבור . כאשר נתונים רק מקצת מהמספרים שבשוליים ונתונים הסכומים בתוך הלוח , הפעולה הנדרשת היא חיסור . פעילות נוספת התלמידים עובדים בזוגות . כל תלמיד מקבל שני לוחות חיבור ריקים , כגון אלה : על אחד הלוחות עליהם לבנות לוח חיבור מלא , כלומר , להשלים מספרים עשרוניים בשוליים ובתוך הלוח בהתאם . לאחר שסיימו , יעתיקו ללוח האחר , הריק , רק חלק מהמספרים שבלוח המלא , ויתנו אותו לבן ( בת ) הזוג להשלמה . התלמידים מתחלפים ביניהם בלוחות החיבור ומשלימים אותם , ולאחר מכן מעבירים אותם שוב ביניהם - לבדיקה . במהלך הבדיקה על כל תלמיד להתייחס לא רק למספרים שהוא עצמו בחר , אלא , כמובן , להשלמה נכונה של כל המספרים בלוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר