עמוד:18

פעילות נוספת המורה אומרת שני מספרים ומבקשת מהתלמידים למצוא מספרים עשרוניים הנמצאים בין שני המספרים האלה . למשל : - מצאו מספר עשרוני הנמצא בין 1 ל . 2 האם תוכלו למצוא מספרים עשרוניים נוספים בין 1 ל ? 2 מהם ? ניתן לרשום זאת בביטוי מתמטי : - . 1 > > 2 מצאו מספרים עשרוניים בין 0 ל - . 1 1 מצאו מספרים עשרוניים בין 3 . 4 ל . 4 . 3 הבדיקה תיעשה בשלוש דרכים : באמצעות השברים ( או המספרים המעורבים המתאימים , ( באמצעות הפסים או על ידי סימון על ישר המספרים שבסוף הספר . חיבור וחיסור מספרים עשרוניים - עשיריות - עמודים 28-21 בפרק זה עוסקים בפתרון תרגילי חיבור וחיסור באמצעות הפסים . המטרה היא לחזק את הבנת המשמעות של המספרים העשרוניים והמבנה העשרוני . בשלב זה אין צורך להביא את התלמידים לידי שליטה באלגוריתם של חיבור וחיסור של מספרים עשרוניים . לכן יש להקפיד לתת בשלב זה רק תרגילים שניתנים לפתרון בעל פה וקשורים יותר לתובנת המספר ואינם מצריכים פתרון בעזרת אלגוריתם ( במאונך . ( החיבור והחיסור באמצעות הפסים נעשה באותה הדרך שנעשה חיבור וחיסור שברים בכיתה ד' בעזרת מקלות השברים . לפחות בתרגילים הראשונים רצוי לפתור על ידי "תרגום" המספרים שבתרגיל לשברים . אנחנו רואים חשיבות רבה בקישור הידע החדש לידע הקיים . לעמוד 21 מתאים רב דף . 14

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר