עמוד:12

עמוד 12 כאן עוסקים במספרים עשרוניים גדולים מ . 10 לתלמידים אין במארז האבזרים אמצעי המחשה למספר . 10 אפשר לשאול את התלמידים איך הם היו מייצגים מספר שווה ל 10 או גדול מ , 10 למשל , 40 לו היו יכולים לייצר אבזרי המחשה נוספים . מומלץ לדון על תשובות התלמידים ולברר אם הצעותיהם מתאימות למבנה העשרוני , כלומר : עליהם לבדוק אם יש ייצוג ל 10 ואם יש יחס שווה בין המקומות במספר . פעילות פתיחה לעמוד 12 איך בונים בפסים מספרים עשרוניים גדולים מ ? 10 איך מייצגים מספרים עשרוניים גדולים מ 10 בטבלה העשרונית ? דוגמה : רשמו את המספר 15 . 3 בטבלה העשרונית : הטבלה מחדדת את המבנה העשרוני של המספר : יש בו עשרת אחת , 5 יחידות ו 3 עשיריות . דיון : איך בונים את המספר 15 . 3 בפסים ? אילו היו לנו פסי עשרות , היינו בונים את המספר 15 . 3 כך : פס אחד של עשרת , 5 פסי יחידה ועל פס העשיריות היינו מסמנים 3 עשיריות . מכיוון שאין לנו פסי עשרות , במקום פס עשרות ו5– פסי יחידה יש לקחת 15 פסי יחידה . רצוי להרחיב את הדיון ולדון גם על מספרים עשרוניים שבהם יותר מעשרת אחת . דוגמה : - אילו היו לכם פסים של עשרות , איך הייתם בונים את המספר 25 . 6 בפסים עשרוניים ? - כמה עשרות יש במספר ? - כמה יחידות יש נוסף על העשיריות ? - כמה עשיריות יש נוסף על היחידות והעשרות ? - איזה מספר מעורב מתאים למספר העשרוני - ? 25 . 6 כתבו את המספר במילים . - כתבו את המספר בטבלה העשרונית . - כתבו את הפירוק העשרוני של המספר : 25 . 6 = 20 + 5 + 0 . 6 פעילות נוספת : יש מקום לערוך דיון שבו חוזרים על המבנה העשרוני בעזרת השאלות האלה : א . כמה עשיריות יש ביחידה אחת ? ב . כמה עשיריות יש ב 3 יחידות ? ג . כמה יחידות יש בעשרת אחת ? ד . כמה עשיריות יש בעשרת אחת ? ה . כמה עשיריות יש ב 3 עשרות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר