עמוד:11

פעילות פתיחה לעמוד 11 בסוף המדריך ובאינטרנט ( באתר של מטח ) מצורפים הכלים שבפעילות ( בהגדלה . ( מומלץ לניילן דפים אלה ולהשתמש בהם בפעילויות הבאות . . 1 לפני שהתלמידים עובדים בפעילות חשוב שישימו לב לחלוקה של כל כלי ולכמות הנוזל ( בליטרים ) המתאימה לכל קו חלוקה . המורה מראה את הכלי שיכול להכיל ליטר אחד 1 ) ל , ( ' היא מסמנת נוזל עד קו האמצע ומבקשת להשלים מספר עשרוני : בכלי יש ל' נוזל . כנ"ל לגבי הכלים האחרים . . 2 המורה מציגה על הלוח את אחד הכלים ומבקשת מאחד התלמידים "למלא" את הכלי בנוזל בכמות מסוימת ( בערך . ( למשל , המורה מציגה את הכלי שיכול להכיל 2 ליטרים ומבקשת מאחד התלמידים "למלא" אותו ב 0 . 9 ליטר . התלמיד צריך להיעזר בקו החלוקה המציין כמות של 1 ליטר ולהבין שעליו למלא בנוזל "קצת פחות" מקו זה . . 3 המורה מסמנת נוזל בכמות מסוימת בתוך אחד הכלים , ואחד התלמידים יתבקש לציין את כמות הנוזל בליטרים ( בערך . ( בהמשך תלמיד אחר יתבקש למלא את הכלי עד סופו ולציין כמה נוזל יש להוסיף . . 4 המורה מציינת כמות של נוזל הגדולה מ 1 ליטר , למשל 2 . 4 ליטרים , ומבקשת להשתמש בכלים של 1 ליטר ולהראות בהם את הכמות הזאת . . 5 לסיכום מומלץ לשאול : איך אפשר לסמן על כלי של 1 ליטר כמות של 0 . 7 ליטר נוזל בדיוק . התלמידים יכולים להציע לחלק את הכלי בשנתות ל 10 חלקים שווים . עמוד 11 בפעילויות שבעמוד הזה נתונים כלים ובתוכם נוזלים . מאחר שלא כל השנתות המתאימות מסומנות עליהם , יש להיעזר באומדן כדי לשלול תשובות לא הגיוניות . לפעילויות אלה יש חשיבות להבנת סדר הגודל של המספרים העשרוניים . למשל , בסעיף א רואים שהכלי כמעט מלא , ולכן על דרך האלימינציה אפשר לראות שהכמויות 0 . 6 ליטר ו 0 . 2 ליטר אינן מתאימות , כי אינן קרובות מספיק לליטר אחד , ולכן מתאימה כאן הכמות 0 . 9 ליטר . בחלק השני של כל פעילות עוסקים בהשלמה ל . 1 חשוב לשים לב שבמשימה זו לא נדרשים לבדוק במדויק מהי כמות הנוזל בכל כלי אלא לבחור את הכמות המתאימה מבין הכמויות הנתונות . דפי רב דף 7 – 6 מתאימים לעמוד 11 והם כבר מוכנים לעבודת התלמידים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר