עמוד:10

אם התלמידים מגיעים בהמשך הסדרה ל ... 0 . 9 , 0 . 8 וטוענים בטעות שהמספר הבא המתאים הוא , 0 . 10 יש לבקש מהם לחזור ולצבוע כל שלב בסדרה על הפסים העשרוניים , כך : כאן צבועות תשע עשיריות , או . 0 . 9 ממשיכים לצבוע כך : כאן נצבעה עוד עשירית , ובסך הכול צבועות , 10 שהן יחידה אחת , כלומר : . 1 לכן המספר המתאים לפס הצבוע הוא , 1 ולא 0 . 10 כפי שנאמר בטעות . לעמוד 7 מתאים רב–דף . 2 לקראת המבנה העשרוני של מספרים עשרוניים - עמוד 8 בפרקים קודמים של המבנה העשרוני עסקו התלמידים בפירוק מספר לפי המבנה העשרוני . הם הכירו את צורת הכתיבה הזאת לפירוק : 1 ש 10 + 4 ש 100 + 7 ש 1 , 000 + 8 ש 3 , 874 = 3 וכאן כותבים בקיצור : . 3 , 874 = 3 , 000 + 800 + 70 + 4 דיון : מומלץ לשוחח בכיתה על האפשרויות השונות לכתיבת מספר כצירופים של אלפים , מאות , עשרות ויחידות . למשל , אפשר לכתוב גם כך : 1 ש 10 + 4 ש 100 + 37 ש 1 , 000 + 15 ש . 3 , 874 = 2 אפשר לשאול : מה מייחד את תרגיל הפירוק העשרוני ? לעמוד 8 מתאים רב דף . 3 עמודים 10-9 בעמודים אלה התלמידים מתנסים בבנייה של מספרים עשרוניים שבהם יש צורך ביותר מפס אחד , כלומר , מספרים גדולים מ 1 ( מספרים מעורבים . ( מספר עשרוני ניתן לפרק לפי המבנה העשרוני , לדוגמה : . 2 . 4 = 2 + 0 . 4 לפירוק המספר על פי המבנה העשרוני נעזרים בטבלה העשרונית . דוגמה : אלה הם פסים המתאימים למספר המעורב : 1 3 10 לעמודים 9 10 מתאימים דפי רב דף 4 ו . 5 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר