עמוד:9

הצעות לשימוש ברב–דף 1 רב דף 1 נועד לתרגול ולחזרה על ייצוג שברים בפסים כהכנה לשימוש בפסים לייצוג מספרים עשרוניים . הנה הצעות לשימוש בו : . 1 מסמנים כמה חלקים בפס , והתלמידים רושמים שבר מתאים . . 2 רושמים ליד הפס שבר , והתלמידים מסמנים בהתאם . . 3 מבקשים מהתלמידים לסמן בפסים שאפשר שברים הגדולים מ 3 וקטנים מ . 4 . 4 מבקשים מהתלמידים לסמן שלושה שברים שווים על פסים שונים ולכתוב שוויונות מתאימים . פעילויות פתיחה לעמודים 10-7 בכל הפעילויות ישתמשו התלמידים : בטבלה העשרונית בפסי העשיריות במצבעים " ) טושים ( " לכתיבה על הפסים ובמגבון נייר לניקוי . . 1 המורה אומרת שם של מספר עשרוני קטן מ 1 ( ספרה אחת אחרי הנקודה , ( לדוגמה , 0 . 6 ומבקשת מהתלמידים לסמן אותו על הפסים העשרוניים . . 2 המורה אומרת מספר עשרוני גדול מ 1 ( ספרה אחת אחרי הנקודה , ( לדוגמה , 2 . 4 ומבקשת מהתלמידים לסמן אותו על הפסים ( אפשר גם בטבלה העשרונית ) ולרשום אותו בספרות . המורה שואלת : - כמה יחידות יש במספר - ? 2 . 4 כמה עשיריות יש נוסף על היחידות ? - איזה מספר מעורב מתאים למספר העשרוני ? 2 4 = 2 . 4 10 . 3 המורה אומרת מספר מעורב ( המכנה עשר . ( התלמידים מסמנים אותו על הפסים ובטבלה העשרונית ורושמים את המספר העשרוני המתאים . . 4 המורה אומרת שבר שהמכנה שלו הוא עשר , והתלמידים מסמנים אותו על הפסים ( אפשר גם בטבלה העשרונית ) ורושמים את המספר העשרוני . חשוב להציג גם שברים קטנים מ 1 וגם שברים גדולים מ . 1 למשל . 23 , 11 , 9 כשהשברים גדולים מ , 1 אפשר למצוא את המספר העשרוני המתאים בעזרת מעבר למספר מעורב או בעזרת סימון על הפסים העשרוניים . . 5 המורה אומרת מספר עשרוני שמספר השלמים בו גדול מ , 1 למשל , 7 . 3 ושואלת איך מייצגים את המספר על הפסים . התלמידים מתארים באופן מילולי : צריך לקחת 7 פסי יחידה ופס עשיריות אחד ולסמן עליו 3 עשיריות . . 6 התלמידים סופרים בקול , תוך כדי סימון על הפסים העשרוניים , מספרים בקפיצות של עשירית : ...... , 0 . 2 , 0 . 1 , 0 כשהתלמידים מגיעים למספר , 1 מומלץ לדון בשתי אפשרויות הכתיבה הנכונות 1 . 0 - ו . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר