עמוד:8

א . מספרים עשרוניים - עשיריות ( עמודים 31-6 בחוברת לתלמיד ) עמוד 6 בעמוד זה בחוברת לתלמיד מכירים את הפסים שבמארז האבזרים . אפשר לחלק את הפסים לשני סוגים : - פסים המחולקים לעשיריות ופסים המחולקים למאיות פסים אלה נועדו להכרת המספרים העשרוניים . - פסים המחולקים לחצאים , לשלישים , לרבעים , לחמישיות ולעשרים חלקים שווים בפסים אלה משתמשים למציאת המספרים העשרוניים המתאימים לשברים שאלה מכניהם ( כשאפשר , ( בשלב הראשון בלי שימוש בטכניקת ההרחבה . מסמנים על הפסים חלקים שונים בעזרת מצבע " ) טוש ( " ללוח מחיק . פעילויות פתיחה לעמוד 6 א . אילו פסים יש במארז ? הראו בפסים את המספרים 1 1 , 2 , 1 וכדומה . תזכורת : כדי להראות את השבר , 2 בוחרים את הפס המחולק ל 5 חלקים שווים ( לפי המכנה ( 5 וצובעים בו 2 חלקים ( לפי המונה . ( 2 מצאו בעזרת הפסים שברים שווים , לדוגמה : . 3 = 15 20 תזכורת : מסמנים על כל פס את השבר המתאים . מניחים את הפסים צמודים זה תחת זה ובודקים אם החלקים הצבועים שווים באורכם . מצאו שברים הגדולים מ 2 וקטנים מ . 3 כך נעזרים בפסים : מסמנים שני חלקים על פס החמישיות . בוחרים פס נוסף שאפשר לסמן עליו שבר השווה ל , 2 למשל , פס המחולק ל 10 חלקים שווים או ל 20 חלקים שווים . מניחים את שני הפסים צמודים זה תחת זה , וצובעים בפס שנבחר מספר חלקים השווה ל . 2 בודקים כמה חלקים עוד אפשר לצבוע על אותו הפס בלי לעבור את החלק השווה ל . 3 מכאן אפשר להסיק : . 2 > 5 > 3 5 ב . הכרת הפסים העשרוניים קחו את פס היחידה המחולק ל 10 חלקים שווים . צבעו חלק אחד . איך קוראים לחלק הצבוע ? . 1 קחו את פס העשיריות וצבעו בו . 3 כמה יחידות יש במספר ? 3 אפס יחידות . 10 כמה עשיריות יש במספר ? שלוש עשיריות . את השבר 3 כותבים כמספר עשרוני כך : . 0 . 3 כלומר : אפס יחידות ושלוש עשיריות . ובמילים : אפס נקודה שלוש . הנקודה שבמספר נקראת נקודה עשרונית . לעמוד 6 מתאים רב דף . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר