עמוד:6

הנה דוגמה לדרך הפעולה באמצעי ההמחשה כדי להבין מה זה : 0 . 46 התלמידים בודקים כמה עשיריות ( שלמות ) וכמה מאיות הם סימנו , נוסף על העשיריות , ומשלימים בטבלה : מדוע ניתן להוסיף אפסים מימין במספר עשרוני בלי לשנות את ערך המספר ? תלמידים רבים בוודאי זוכרים את הכלל שניתן להוסיף 0 מימין לספרה הימנית ביותר כאשר יש במספר נקודה עשרונית , והערך של המספר העשרוני לא ישתנה . ואולם הם אינם נותנים את דעתם לסיבה לכך . מומלץ לערוך דיון בנושא עם התלמידים ולהיעזר בטבלה העשרונית . הנה הסבר לכך ש . 0 . 5 = 0 . 50 השורה המתאימה למספר 0 . 50 שונה מהשורה המתאימה למספר - 0 . 5 נוספה הספרה 0 במקום של המאיות : ואולם הערך של המספר אינו משתנה , כי למעשה לא נוספו מאיות . בדומה לזה ניתן להוסיף עמודות ולהראות שניתן להוסיף עוד 0 אלפיות וכן הלאה והערך של המספר לא ישתנה . המספרים העשרוניים נלמדים בשני דגשים : א . הרחבת השיטה העשרונית כהרחבה לשיטה העשרונית שנלמדה כבר בשנים הקודמות נלמדת הרחבת הטבלה ימינה - עשיריות , מאיות וכן הלאה . בשלב הראשון הטבלה מוצגת יחד עם המספרים המתאימים 1 , 1 , 1 ) ו . ( 10 בהמשך אין עוד צורך להזכיר את משמעות המקומות ונשארות רק הכותרות : מאיות , עשיריות , יחידות ועשרות . ב . שמות חדשים למספרים מוכרים ( שברים פשוטים ) לדוגמה : במקום לרשום 2 רושמים . 0 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר