עמוד:4

מבוא לפרק "מספרים עשרוניים" המספרים העשרוניים הם צורת ייצוג נוספת לשברים פשוטים או למספרים מעורבים . המספרים העשרוניים כתובים לפי עקרונות השיטה העשרונית . אפשר לראות במספרים העשרוניים הרחבה של מערכת המספרים הטבעיים ( עם אפס ) תוך כדי שמירה על עקרונות השיטה העשרונית . עקרונות השיטה העשרונית נזכיר את העקרונות : יש 10 ספרות שונות . ( 9-0 ) הערך של כל ספרה נקבע על פי מקומה במספר . הערך של כל מקום גדול פי 10 מערך המקום שלימינו . ערך המספר הוא סכום ערכי הספרות שלו . עד כיתה ה' הכירו התלמידים רק את המקומות המתאימים למספרים שלמים : יחידות , עשרות , מאות וכן הלאה . בכיתה ה' התלמידים מכירים גם את המקומות המתאימים למספרים לא שלמים ( עשיריות , מאיות וכן אלפיות . ( דוגמאות לפירוק של מספר שלם ומספר עשרוני לפי המבנה העשרוני הפירוק העשרוני של המספר השלם : 2 , 034 הפירוק העשרוני של המספר העשרוני : 43 . 25 בפרק הלימוד תרגיל הפירוק מוצג בקיצור כך : 43 . 25 = 40 + 3 + 0 . 2 + 0 . 05 עקרונות השיטה העשרונית נשמרים גם בחלק המספר שמימין לנקודה : כשם שעשרת גדולה פי 10 מיחידה , כך יחידה גדולה פי 10 מעשירית , עשירית גדולה פי 10 ממאית וכן הלאה . השימוש באמצעי המחשה במהלך הלימוד בפרק נעזרים באמצעי המחשה - פסים עשרוניים וטבלאות עשרוניות . הפסים העשרוניים הפסים העשרוניים נמצאים במארז אבזרים לתלמיד - כיתה ה . הפסים העשרוניים נוחים להמחשת הערך הכמותי של המספרים העשרוניים מכיוון שמומחשים בהם יחסי הגודל שבין העשיריות למאיות . מאחר שהמחשה זו כבר מוכרת לתלמידים מפרקי השברים הפשוטים , היא תומכת בגישה של הצגת המספרים העשרוניים כשם אחר למספרים שהתלמידים כבר הכירו קודם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר