עמוד:3

מספרים עשרוניים תוכן העניינים מבוא לפרק "מספרים עשרוניים 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " א . מספרים עשרוניים - עשיריות 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מספרים עשרוניים - מאיות 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . משבר פשוט למספר עשרוני בעזרת הרחבה 31 . . . . . . . . . . . ד . מספרים עשרוניים - אלפיות 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ה . עיגול מספרים 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו . חיבור וחיסור במאונך 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טבלאות עשרוניות ופס עשרוני 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבדקים : מספרים עשרוניים - עשיריות 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מבדק מסכם 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר