עמוד:1

מדריך למורה תוכן העניינים מספרים עשרוניים 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ממוצע 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חקר נתונים - המים 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אחוזים 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נספחים 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית שבילים מתמטיקה לבית הספר היסודי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר