עמוד:4

בהמשך הפרק יכירו הילדים את המספרים עד 10 , 000 ואת המבנה העשרוני שלהם . גם בפרק זה עדיין לא יילמד האלגוריתם של פתרון תרגילים במאונך . נושא זה יילמד בפרק הבא - המספרים עד - 10 , 000 חלק ג . הבסיס להבנת פתרון תרגילים במאונך הוא הבנה עמוקה של המבנה העשרוני . מטרת הפעילויות היא להביא את התלמידים לידי הבנה כזאת . עיגול מספרים בפרק זה יכירו ילדיכם את כללי העיגול של מספרים טבעיים לעשרות שלמות ולמאות שלמות . כללים אלה מבוססים על הערכת המרחק של כל מספר מן העשרות השלמות או מן המאות השלמות הקרובות לו ביותר . דוגמה : הילדים מתבקשים לעגל את המספר 4 , 438 לעשרות ולמאות . עיגול לעשרות : העשרות השלמות הקרובות למספר 4 , 438 הן 4 , 430 ו . 4 , 440– המספר 4 , 438 קרוב ל 4 , 440– יותר מל 4 , 430– ולכן : . 4 , 438 ? 4 , 440 עיגול למאות : המאות השלמות הקרובות למספר 4 , 438 הן 4 , 400 ו . 4 , 500– המספר 4 , 438 קרוב ל 4 , 400– יותר מל 4 , 500– ולכן : . 4 , 500 ? 4 , 400 אנו מאחלים לילדיכם לימוד מועיל ומהנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר