עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו יש שלושה פרקים . לפניכם תיאור של כל אחד מהם . סימני התחלקות ב , 10– ב5– וב2– בפרק זה יש פעילויות מחיי היומיום - שימוש במטבעות של 10 שקלים , 5 שקלים ו2– שקלים לקניית מוצרים שונים . דרך הפעילויות האלה , שלפתרונן נעזרים גם בלוח המאה , הילדים "מגלים" את סימני ההתחלקות ב , 10– ב5– וב . 2– לאחר שהם לומדים את כל אחד מסימני ההתחלקות האלה הם חוקרים את הקשרים ביניהם . המספרים עד - 10 , 000 חלק ב פרק זה הוא המשך לפרק המספרים עד - 10 , 000 חלק א , שבו הכירו הילדים את המבנה העשרוני של המספרים עד 1 , 000 ולמדו לפתור תרגילי חיבור וחיסור ללא המרה . בפרק זה נעמיק בנושא המבנה העשרוני ויילמד רעיון ההמרה והשימוש בהמרה בתרגילי חיבור וחיסור . דוגמה : בפרק הקודם למדו הילדים לייצג את הערך של מספר תלת-ספרתי כסכום ערכי הספרות שלו לפי מקומותיהם . למשל , ייצוג המספר : 325 3 x 100 + 2 x 10 + 5 x 1 = 325 בפרק זה יילמדו דרכי ייצוג נוספות הנובעות מהמבנה העשרוני , למשל , ייצוג נוסף של המספר : 325 3 x 100 + 1 x 10 + 15 x 1 = 325 בייצוג הזה נשתמש למשל בבואנו לפתור תרגיל חיסור שממירים בו עשרת : 325 - 8 = 317 כמו בפרק הקודם גם כאן הפעילויות שבתחילת כל נושא חדש מקושרות לסיפור מסגרת על מפעל עוגיות . במפעל אורזים עוגיות באריזות של 100 , 10 , 1 ו . 1 , 000- לצורך המחשה נעזרים במשטחים שבמארז האבזרים או ב"ציור בקיצור" שלהם . " ציור בקיצור" של המשטחים ( האריזות : (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר