עמוד:1

הפרקים בחוברת א . סימני התחלקות ב , 10– ב5– וב 5 2– ב . המספרים עד - 10 , 000 חלק ב 15 ג . עיגול מספרים 67 שוב חישוב 80 אבזרים לחוברת מארז אבזרים לכיתה ג שימו לב : המשימות בחוברת מבוססות על פעילויות ועל דיונים המפורטים במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר