עמוד:13

ב כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות - תזכרת קשר בין משטחים קפיצות על ישר המספרים נשתמש כאן במשטחים שהכרתם בפרקים הקודמים ובישר המספרים . את המשטחים נציר "בקצור" כך : מאה , עשרת , יחידה . 1 א . כמה יחידות יש ב- ? ב . כמה עשרות יש ב- ? 2 א . כמה יחידות יש ב- ? ב . כמה עשרות יש ב- ? ג . כמה מאות יש ב- ? 3 א . כמה יחידות יש ב- ? ב . כמה עשרות יש ב- ? 4 א . כמה יחידות יש ב- ? ב . כמה עשרות יש ב- ? ג . כמה מאות יש ב- ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר