עמוד:10

8 א . נסו לפתר את התרגיל 60 : 10 = בעזרת ישר המספרים . הסבירו לחבריכם איך צירתם את הקפיצות על ישר המספרים . ב . רוני ציר קפיצות של . 10 השלימו מספרים בציור . השלימו . ג . דינה צירה 10 קפיצות שוות . השלימו מספרים בציור . השלימו . במהלך פעילות 8 יש לערוך דיונים עם התלמידים : אחרי סעיף ב יש לשאול : איך רואים בציור של רוני שהמנה היא ? 6 אחרי סעיף ג יש לשאול : איך רואים בציור של דינה שהמנה היא ? 6 מה ההבדל בין שתי הדרכים בסעיפים ב ו-ג ? איזו דרך נראית לכם קלה יותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר