עמוד:7

3 א . השלימו את המספרים החסרים לפי הקפיצות השוות על ישר המספרים . ב . כתבו תרגיל כפל מתאים : דיון : איך רואים בציור את הגורמים ואת המכפלה ? ג . השלימו . 4 השלימו את המספרים החסרים וכתבו תרגיל כפל . כאן מתאים רב-דף . 1 תרגיל כפל : תרגיל כפל :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר