עמוד:3

למשפחה , בחוברת זו עוסקים בכפל במספרים רב-ספרתיים . פעילויות אלה נלמדות בעזרת מודלים שהכירו התלמידים בפרקים קודמים . המודלים מסייעים להבנת הפעולות ולבניית הפתרונות . בסיום לימוד הפרק נשאף שהילדים ידעו לעבוד בשפה המתמטית . דירוג הנושא נבנה בחמש היחידות שבחוברת זו : ביחידה הראשונה וביחידה השנייה עוסקים בכפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות בעזרת ישר המספרים ובעזרת המשטחים . דוגמאות : ביחידה השלישית עוסקים בכפל של מספר רב-ספרתי במספר חד-ספרתי בעזרת חוק הפילוג ( המוצג בעזרת מלבני כפל . ( לדוגמה : 17 x 4 = המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר