עמוד:177

ז . סדרת סיבובים אבזרים : מד זוית , גפרור 1 לפניכם סךטוט של סדרת סיבובים שוים . הסרטוט התקבל ! מסיבוב אותה צורה פעמים אחדות סביב ? אותה נקדה ובאותה זוית . א . מהי זוית הסיבוב בין שתי צורות סמוכות בסךטוטל ב . ודאו שזוהי זוית הסיבוב בין כל שתי צורות סמוכות בסרטוט ג . כמה T - צורות מסרטטות : . T : בהקפה T ¥ - : שלמה : •• ? T צורות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר