עמוד:166

ה . שקוף , סיבוב או הזזה ? האבזרים : לוחית ? חריצים , גפרור , מראה , שקפים , סרגל 1 בכל אחד מהסךטוטים א-יאיש זוג צורות . בכל : אחת - - מהצורות ' - מציר T ? . : החריץ ' ? T v הז --ה / v מלוחית ? החריצים . . ... - ? כל צורה התקבלה ? מן האחרת על ידי ? שקוף if או על ידי הזזה או על ידי סיבוב . מינו את הסךטוטים וכתבו שקוף או סיבוב או הזזה . כיצד בוךקיםל שקוף תוכלו לבדק ב ^ זךת מךאה . סמנו את קו השקוף . סיבוב תוכלו לבדק בעזרת לוחית החןיצים וגפרור . סמנו את נקךת הסיבוב . הזזה תוכלו לבדק בעזרת לוחית החריצים וסרגל . כל הסיבובים וכל ההזזות נעשו לפי לוחית החריצים , אך ייתכנו אי דיוקיס הנובעים מהבדלים קלים בין לוחיות החריצים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר