עמוד:164

ג . שקוף ( ונזכרת ) האבזרים : ? מראה 1 איזו צוךה מהצורות המקולןוות היא השקוף של הצורה הבודדת בקו השקוף המסךטט ? עברו עליה בצבע . בךקו בעזרת מךאה . 2 השלימו . . את . .. צורה T ב בזל < T שהיא ? v תהיה v : השקוף '' ? - של צורה T א . - בךקו ב ^ זךת מךאה . כדאי להדגים לתלמידים כיצד אפשר לבדוק שיקוף בעזרת מראה : מניחים את המראה על קו השיקוף ומתבוננים בתמונה המשתקפת במראה . האם היא מתאימה לתמונה שנבחרה ) ? אפשר להניח את המראה ולהסיר אותה חליפות כדי להשוות ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר