עמוד:162

בךיקה > עמוךים : 162-161 בכל עמוד סכום המספןים הךשומים ליד נקדות הסיבוב הוא . 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר