עמוד:137

בדיקת הנחוש א . השוו את הנפחים של הכלים בעזרת הגרגרים . איך משוים את הנפחים ( ץל ( ץני כלים ! ממלאים ??? " ?? את ? „• אחד — — הכלים .. | . — בגרגרים T ( עד ~ שפתו . ( T I שופכים את הגרגרים לכלי האחר ורואים איזה כלי מכיל יותר גרגרים . ב . רשמו את הדרוג לפי המדידה : ג . השוו את טפס הנחוש לדרוג לפי מלידה ותנו לעצמכם נקדות : כל אות בטפס הנחוש הנמצאת במקומה הנכון מזכה בנקדה אחת . מספר הנקדות שלי : •••? ד . הךביקו מךבקות חדשות של האותיות מ ( א ) t nxta הפעם לפי הדרוג הנכון ( לפי מלידה . ( הכלי שיש לו הנפח הקטן ביותר יסמן ב ( א , ( והכלי שיש לו הנפח הגדול ביותר יסמן ב ) . 0 הךביקו את המךבקות החךשות על המךבקות הישנות ( . עכשו הכלים מדרגים לפי הנפח . גפח של כלי נקרא גם קיבול של כלי . את ההשוואות בין הנפחים של הכלים השונים כדאי לעשות כפעילות קבוצתית . בהשוואת הנפחים של הכלים בעזרת גרגרים כדאי להמליץ לתלמידים לעבוד בשיטתיות : לשפוך כל פעם מן הכלי שנראה קטן יותר אל כלי גדול ממנו , ולהתחיל בכלי שנראה להם הקטן ביותר . כדאי לעשות זאת מעל לקערה גדולה כדי שהגרגרים לא יתפזרו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר