עמוד:124

ספור תולדות המשקלות כבר לפני אלפי שנים השתמשו בני האדם בשיטות שונות כדי להשוות כמיות עול חמןים שונים . המצךים הקךמונים נהגו לקבע ^< בן מסימת כיחידת משלןל וליצר משקולות | רבות השוות לה . כדי למדד כמיות של חמךים השוו אותם למשקולות בעזרת מאזנים . המשקולות ביון > TT היו ! T יצוקות נרושת , ! ברונזה : T ! ועופרת . ? ' " •• הכבדות שבמשקולות היו ישויות מאבן שיש . כדי לשמר על אחידות המשקולות היו פלןחים עוברים בשוקים ובוךקים אותן . בעולם העתיק היה קשר הדוק בין יחידות המשלןל ובין שיטת הכספים והמטבעות . ערך המטבע התאים לכמות החמר שבו . בתקופת התנ"ך למשל , שמש השקל משקלת , וכאשר נאמר "שקל כסף / ' היתה הכונה לכסף שמשקלו ? שקל אחד . - 1 בתצלום : - נראות : ? שתי ?? : אבני ?? : - משקל 1 T : תנ "TTכיות . ? יוסף הניח על כף המאזנים שק שעורים שמשלןלו 40 שקל תנ"כי-ים . א . בכמה אבני משלןל של 1 שקל אפשר לאז-ן את ?? המאזנים ?? . ב . בכמה אבני משקל של 8 שלןלים אפשר לאזן את •• המאזנים - : T : v ? -י - : - . ג . באיזה סעיף ( א או ב ) צךיך מספר TT : גדול יותר ?• של ? . אבני : - •? משקל ?' T : מדוע ? תמונת המאזניים שלמעלה והתמונות של אבני המשקל - באדיבות מוזאון ישראל . בפרק זה לא נגענו בהבדל שבין המושג משקל לבין המושג מסה . השתמשנו כמונח "משקל" כפי שהוא נתפס בחיי היוס-יום , כשהכוונה היא לכמות החומר . אבן משלןל של 1 # קל מאזנים משחזרים ( פרט לכפות ) אבני משקל ימטילי כסף אבן משקל של 8 שקלים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר