עמוד:123

תוכן העניינים א . סיפור תולדות המשקולות 124 ב . הקילוגרם 127 ג . הגרם 129 ד . הטונה 132 __ ה . חידות ( העשרה 134 _ . __( משקל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר