עמוד:119

יא . הקילומטר למךידת מךחקים גדולים משתמשים ביחידת ארך הנקראת קילומטר . במקום קילומטר כותבים בקצור : ק"מ . 1000 מטר 1 = קילומטר 1 השלימו . 2 המךחק מביתה של עדי לבית הספר הוא 1 ק"מ . המךחק מביתו של רועי לבית הספר הוא 900 מ . ' מי מהם גר רחוק יותר מבית הספר ? 3 הקיפו התשובה ^ נךאית לכם נכונה ( כל המדות הן בקרוב . ( א 1 ארך הכביש בין תל אביב לירושלים : 60 ס"מ ; 60 דצ"מ ; 60 ק"מ ב 1 ארך אוטובוס : 8 מי 8 ; דצ"מ 8 ; ק"מ ג 1 אןכו של זבוב : 6 דצ"מ 6 ; ס"מ 6 ; מ"מ ד 1 ארך נעל : 2 ס"מ ; 2 דצ"מ 2 ; מ' ה 1 ארך גפרור 4 ס"מ 4 ; דצ"מ 4 ; מ"מ ו 1 המרחק משער בית הספר לכתה : 20 ס"מ ; 20 מ'ן 20 ק"מ ז 1 ההלןף של בנין בית הספר : 2 ס"מ ; 2 מ 2 ; ' ק"מ 4 שןגרו : מהו מספר הצעדים בקרוב שצועד ילד לאךך קילומטר ? 20 צעדים ; 200 צעדים ; 2000 צעדים 5 חשבו נענו : אם קילומטר הוא אלף מטר , וקילוגרם הוא אלף גרם , מה פרוש המלה קילו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר