עמוד:118

6 הקיפו בכל סעיף את היחידות שכדאי להשתמש בהן למךיןה מךילןת . א 1 ארך מחק : דצימטןים ; סנטימטרים ; מילימטרים ב 1 גבה ארון מטרים ; ךצימטןים ; סנטימטרים ג 1 ארך נעל : דצימטרים ; סנטימטרים ; מילימטרים 7 מךדו בשני מךי אךך > פחות ורשמו . אלון מדד דברים שונים . הוא רשם את המדות , אך שכח לרשם את שמות היחידות . השלימו בכל מדידה את יחידות הארך החסרות מ' או דצ"מ או ס"מ או מ"מ . א | אךך השטיח _ 2 ו _ 30 ב 1 רחב החדר _ 3 . ו _ 10 ג 1 ארך הסרגל : 1 ו 5 ד 1 ארך המחק : _ 3 ן 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר