עמוד:112

8 תךנגול , אפרוח , זבוב ועכבר מחפשים פרור עוגה נסתר . מדדו את ארך הדרך של כל אחד מהם אל הפרור והשלימו . א | ארך הדרך של ה הוא 4 ס"מ ב 1 ארך הדרך של ה הוא 5 ס"מ ג 1 ארך הדרך של ה הוא 6 ס"מ ד 1 ארך הדרך של ה הוא 7 ס"מ 9 א . / r _ מה אןכו של הקןו הז : ה ? _ ס"מ . ב . סךטטו קטע שאךכו שוה לאךך הקןו העקום שמךךרנם . 10 סרטטו צורות שונות שהקף כל אחת מהן 16 ס"מ . לסעיף . 9 כדי למדוד קו עקום מניחים עליו חוט , ואחר כך מיישרים את החוט ומודדים אותו בסרגל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר