עמוד:111

6 ירון ויואב מצאו מפת דרכים למציאת מטמון . במפה נאמר : כדי להגיע למטמון יש ללכת רק דרך קטעים שאךכם 3 ס"מ . א . מי הגיע למטמון ? . צבעו את המסלול שלו . מה ארך דרך ב . ה ^ עברל ס"מ . ג . מצאו : במפה - - עוד קטעים T שארכם 3 T : T v ס"מ . צבעו ? אותם . 7 סמנו על הקו הישר נקךה במןחק 4 ס"מ מהנקדה הנתונה . האם אתם יכולים לסמן על הקו עוד נקדה אחת באותו מרחק מהנקדה הנתונה ? אם כן , מהו המךחק בין שתי הנקדות שסמנתם ? _ ס"מ .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר